t
W styczniu 2018 roku, po setkach wspaniałych imprez z wchodzącą w dorosłość młodzieżą, podjęliśmy decyzję:
już nie organizujemy osiemnastek.

Zmieniamy trochę profil naszego przedsięwzięcia i teraz kierujemy naszą ofertę raczej do rodziców osiemnastolatków.

Rodzicu, przybywaj!
Pokaż młodzieży, jak wygląda prawdziwa zabawa!