t

Nigdy nie organizowałeś 18 urodzin?

Nie szkodzi! My organizowaliśmy ich już wiele. Wspólnie z Tobą zadbamy o to, żeby to była niezapomniana, ale bezpieczna i nieprzekraczająca granic dobrego smaku zabawa!

Poniżej przedstawimy Wam kilka zagadnień specyficznych dla imprez z okazji 18 urodzin:

1. Imprezy z okazji 18 urodzin muszą mieć charakter "imprezy zamkniętej", czyli odbywać się na zasadach wynajęcia naszej knajpki na wyłączność przez organizatora imprezy.
2. Lokal można wynająć tylko z naszą obsługą za barem.
3. Organizatorem imprezy może być tylko osoba pełnoletnia w dniu imprezy (pełnoletniość jest osiągana w dniu 18. urodzin).
4. Organizator imprezy musi być cały czas na imprezie (podpowiadamy - jeżeli jubilat/jubilatka nie będą pełnoletni w dniu imprezy, a nie za bardzo mają ochotę widzieć na imprezie rodzica ;-) , to organizatorem może zostać pełnoletni kolega/koleżanka lub brat/siostra).
5. Zawsze rozmawiamy osobiście z organizatorem i jubilatami przed podjęciem decyzji o wynajęciu lokalu. W ten sposób poznajemy się wzajemnie i podejmujemy takie decyzje, żeby wszyscy byli zadowoleni po imprezie.
6. Przed imprezą podpisujemy z organizatorem umowę. Umowa określa prawa i obowiązki obu stron. Wzór takiej umowy wysyłamy zainteresowanym po rozmowie i wstępnej rezerwacji.
7. Każdy NIEPEŁNOLETNI uczestnik imprezy będzie musiał przedstawić przy wejściu zgodę rodzica/opiekuna na udział w imprezie. Poniżej jest treść takiej zgody. Bez zgody nie będziemy mogli wpuścić osoby niepełnoletniej na imprezę.
8. Przed imprezą zamkniętą konieczne jest sporządzenie listy uczestników. Listę można uzupełnić także w trakcie imprezy (w przypadku gdy np. ktoś przyjdzie na imprezę z osobą towarzyszącą), każdorazowo tylko za zgodą organizatora imprezy.
9. Zastrzegamy sobie prawo do niewpuszczenia na imprezę oraz usunięcia z imprezy osoby, której stan lub zachowanie mogłoby zakłócić przebieg imprezy. Dotyczy to w szczególności osób nietrzeźwych, odurzonych lub zachowujących się agresywnie. Uwierzcie, to wyjdzie nam wszystkim na dobre! ;-)
10. Obsługa oznaczy przy wejściu każdego niepełnoletniego uczestnika imprezy (specjalnym małym znaczkiem).
11. Bardzo Was namawiamy na zaangażowanie Didżeja. Możecie z nim uzgodnić przred imprezą, co ma grać, a jednocześnie zadba on o tempo i rytm imprezy oraz porwie do tańca wszystkich uczestników imprezy. Pomoże też przeprowadzić "pasowanie". ;-)
12. Zasady podawania alkoholu uczestnikom imprez zamkniętych z własnym alkoholem, a w szczególności uczestnikom 18. urodzin, są opisane w zasadach używania własnego alkoholu na imprezach w naszej knajpce.

Wzór zgody dla osób niepełnoletnich:
"Zgoda na udział w imprezie.

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki …………..………………………………………………………………………. w imprezie …………………………………………………………………………………………………………………………………………. w knajpce Przystanek Młociny dnia …………………………………………….. .
Impreza trwa od godziny ……..……… do godziny …………….

Przyjmuję do wiadomości, że na imprezie dostępny jest alkohol i papierosy, które nie będą podawane osobom poniżej 18 roku życia.
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna _____________________________
Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna __________________________


A teraz po dalsze informacje zapraszamy tutaj: nasze imprezy.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości - zadzwoń lub napisz!

Telefon: +48602351008
Email: biuro@PrzystanekMlociny.plAktualności: